lördag 28 mars 2009

Hm... Intressant

Einlgt en uneörnskdning på ett egnsklet uivtnierset så seplar det inegn rlol
i viekln odrnnig bksortnävea i ett ord såtr , det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.
Gnaksa färckt tcyker jag! Hrae gtot!

Inga kommentarer: